Agnieszka Morzywołek | Wydział Biologii

magister Biologii

Agnieszka Morzywołek

Tytuł: 
Charakterystyka enzymów litycznych z bakterii z rodzaju Clostridium wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan
Tytuł w języku obcym: 
Characterization of clostridial lytic enzymes with similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins
Promotor: 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

16 października 2015