UWAGA STUDENCI! Informacja o zasadach zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne | Wydział Biologii

UWAGA STUDENCI! Informacja o zasadach zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora UG nr 134/R/16z zmianie ulega tryb udzielania odpowiedzi na składane przez studentów i doktorantów wnioski o zwolnienie

w całości lub w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne w UG. Wprowadzona zmiana powoduje, że każdy wniosek studenta musi być złożony na formularzu.

Formularz dostępny jest w zakładce Druki i formularze