fbpx nauka | Wydział Biologii

nauka | Wydział Biologii

Nauka

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych Uniwersytetu Gdańskiego nadała Monice Glinkowskiej stopień doktora habilitowanego. Gratulujemy!

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra inż. Marka Lubośnego

na temat:

 

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53, w Sali Senatu w Bibliotece Głównej UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

na temat:

 

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Sali Rady Dziekana (C/200), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Wioletty Nowickiej

na temat:

 

Na inauguracji roku akademickiego 2019/2020 dyplom doktora otrzymał dr Maciej Dylewski. Prace doktorską pt. "Rola małego RNA-GraL, w regulacji ekspresji genów Escherichia coli" pisał pod okiem dr hab. Katarzyny Potrykus, prof. UG.

Tego roku mamy do czynienia z największymi w historii pożarami lasów Amazonii. Płomienie strawiły rozległe obszary puszczy tropikalnej, która jest uważana za "płuca Ziemi" i jedną z najważniejszych przeszkód przed globalnymi zmianami  klimatu. 

W dniu 13 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17 września 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Urszuli Zarzeckiej

 

na temat:

 

Na stronie MNiSW pojawił się komunikat z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

 

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 1 lipca 2019 roku o godz. 11:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Elwiry Smolińskiej

 

na temat:

 

Strony

Subskrybuj RSS - nauka