nauka | Wydział Biologii

Nauka

Uprzejmie informujemy, że 7 października 2017 r. (sobota) odbędzie się Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego.
Szczegóły i program spotkania w załączniku.
Zapraszamy Studentów Wydziału Biologii i sympatyków Towarzystwa.

Mgr Joanna Morcinek-Orłowska poszukuje kandydata do wykonywania pracy magisterskiej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek”.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 września 2017 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgr Tomasza Wenty
 
na temat:
Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 września 2017 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pani mgr Sylwii Zielińskiej
 
na temat:

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 1 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znalazł się mgr Grzegorz Marek Cech projekt pt.: "Poza granicami ryboregulacji: rola białka Hfg w regulacji replikacji DNA replikonów lambdoidalnych", finansowanie w wysokości 

Umożliwienie powrotu polskim naukowcom do kraju, promocja polskiej nauki w świecie, a także zachęcenie do studiowania obcokrajowców w Polsce – to główne powody, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje NAW-ę, czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do życia. Projekt ustawy o NAW-ie został przyjęty na 45. posiedzeniu Senatu. Nowa agencja rozpocznie działalność od najbliższego roku akademickiego.

Dziekani Wydziałów Przyrodniczych protestują „przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek”.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 lipca 2017 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
Pani mgr Marii Moruno Algara
 
na temat:
 
Jako Wydział mamy wiele osiągnięć, a tym samym powodów do dumy - publikacje z wysoką punktacją, nagrody i wyróżnienia o których będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej: http://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/osiagn...
 
Matsumae

Do 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.

 

Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:

Strony

Subskrybuj RSS - nauka