nauka | Wydział Biologii

Nauka

Umożliwienie powrotu polskim naukowcom do kraju, promocja polskiej nauki w świecie, a także zachęcenie do studiowania obcokrajowców w Polsce – to główne powody, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje NAW-ę, czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do życia. Projekt ustawy o NAW-ie został przyjęty na 45. posiedzeniu Senatu. Nowa agencja rozpocznie działalność od najbliższego roku akademickiego.

Dziekani Wydziałów Przyrodniczych protestują „przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek”.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 lipca 2017 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
Pani mgr Marii Moruno Algara
 
na temat:
 
Jako Wydział mamy wiele osiągnięć, a tym samym powodów do dumy - publikacje z wysoką punktacją, nagrody i wyróżnienia o których będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej: https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/osiagn...
 
Matsumae

Do 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie ok. 20 stypendiów.

 

Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:

CA

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń dla polskich naukowców. Podczas szkolenia przestawione zostaną sposoby wyszukiwania najważniejszych publikacji naukowych, liderów w danej dziedzinie nauki oraz identyfikowania potencjalnych fundatorów i liderów badawczych.

 

UZYSKAJ PEŁNY OBRAZ SWOJEGO TEMATU BADAWCZEGO I NAUCZ SIĘ SPOGLĄDAĆ POZA TRADYCYJNE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Center For Leadership

Od 1 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. twa rekrutacja do programu Leadership Academy for Poland. Inicjatywa, realizowana przy udziale m.in. profesorów z Uniwersytetu Harvarda, ma na celu wsparcie utalentowanych Polaków - naukowców, przedsiębiorców, liderów - oraz stworzenie impulsu rozwojowego polskiej nauki i szkolnictwa.

 

W ramach projektu wybranych zostanie 40 osób w wieku do 45 lat z następujących sektorów:

Dziekan Wydziału Biologii ogłosił wyniki konkursu projektów badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2017.

Wśród nagrodzonych są:

mgr Maciej Dylewski

mgr Joanna Morcinek-Orłowska

dr Bożena Bruhn-Olszewska

Serdzecznie gratulujemy!

 

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci – międzynarodowy POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł. 

Miło nam poinformować, że z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii granty otrzymały:

Praca "Body shrinkage due to Arctic warming reduces red knot fitness in
tropical wintering range", autorstwa: Jan A. van Gils, Simeon Lisovski,
Tamar Lok, Włodzimierz Meissner, Agnieszka Ożarowska, Jimmy de Fouw, Eldar
Rakhimberdiev, Mikhail Y. Soloviev, Theunis Piersma, Marcel Klaassen,
opublikowana w Science, Vol. 352, Issue 6287, pp. 819-821, 13 May 2016
została wyróżniona przez portal Web of Science za wysoki odsetek cytować i
tym samym oznaczona jako Highly Cited Paper.

Strony

Subskrybuj RSS - nauka