fbpx nauka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Plants — Open Access Journal (ISSN 2223-7747; CODEN: PLANCD) zapoczątkowało specjalne wydanie zatytułowane “Plant Embryogenesis”. Redaktorem pomocniczym wydania jest dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin, u której można zasięgnąć dalszych informacji. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronach:

https://www.mdpi.com/journal/plants/special_issues/plant_embryogenesis_   

Katedra Genetyki i Biosystematyki ogłasza konkurs na stanowisko student/stypendysta

w ramach projektu NCN Sonata 15 NZ8 nr UMO-2019/35/D/NZ8/00251,

pt. „Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływ na poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera)”

Więcej informacji w załączonym pliku PDF.

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS 18 pt. "Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych w odniesieniu do niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym", w postaci protokołu posiedzenia Komisji konkursowej znajdują się w załączonym pliku PDF.

Wydział Biologii wzbogacił się o nową ekspozycję zatytułowaną „Drzewo rodowe człowieka” ukazującą kolejne etapy ewolucji naszego gatunku.

W wiszącej gablocie o wymiarach 3,8 x 1,6 m, zlokalizowanej na parterze w holu głównym WB, znajdują się repliki 9 czaszek homininów (Hominins) obejmujących gatunek Homo sapiens oraz jego wymarłych przodków umiejscowione na drzewie filogenetycznym.

Międzynarodowy zespół badawczy z udziałem dr hab. Jacka Szwedo, prof. UG i dr Dagmary Żyły z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UG opublikował pracę – Drohojowska, J., Szwedo, J., Żyła, D., Huang, D.-Y., Müller, P. (2020) Fossils reshape the Sternorrhyncha evolutionary tree (Insecta, Hemiptera). Sci Rep 10, 11390. https://doi.org/10.1038/s41598-020-68220-x, w której opisany został nowy infrarząd pluskwiaków piersiodziobych (Hemiptera: Sternorrhyncha).

Miesięcznik "Perspektywy" opublikował 17 lipca 2020 r. ranking szkół wyższych. Ranking powstał na podstawie siedmiu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.
 

Konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta w projekcie NCN „Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym”

Więcej informacji w załączonym pliku PDF

Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański ogłasza konkurs na dwa stanowiska: doktorant – stypendysta oraz post-doc.

Finansowanie z projektu NCN Opus18: Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii, realizowane pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk, prof.UG

 

Więcej informacji w linkach.

Prof. Marcin Łoś wraz z grupą naukowców z Uniwersytetu w Barcelonie opublikowali wyniki wspólnych prac w prestiżowym czasopiśmie Small. Publikacja dotyczy konstrukcji nanocząstek białkowych z białek pochodzących z ludzkiego mikrobiomu. Takie nanocząstki można użyć np. do precyzyjnego dostarczania leków do wybranych komórek. Ich właściwości mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od tego, jakie białka zostaną użyte do ich konstrukcji.

TCI sp. z o. o. to spółka spin off UG wykorzystująca doświadczenie zdobyte podczas pracy naukowej w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obrębie sektora biotechnologicznego i biofarmaceutycznego. Założona została w celu komercjalizacji opracowanych na uniwersytecie  innowacyjnych pomysłów i  technologii w zakresie nowych produktów medycznych i leków oraz ich rejestracji.