nauka | Wydział Biologii

Nauka

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN MINIATURA 1 znalazła się dr Beata Walter. Gratulujemy! WIĘCEJ INFORMACJI

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 listopada 2017r. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.
 
W najbliższy wtorek na posiedzeniu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, zostanie wręczony Profesorowi Węgrzynowi Medal im. Leona Marchlewskiego,

Uprzejmie informujemy, że 7 października 2017 r. (sobota) odbędzie się Sesja Naukowa Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego.
Szczegóły i program spotkania w załączniku.
Zapraszamy Studentów Wydziału Biologii i sympatyków Towarzystwa.

Mgr Joanna Morcinek-Orłowska poszukuje kandydata do wykonywania pracy magisterskiej w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Analiza interakcji białko-metabolit oraz modyfikacji potranslacyjnych głównych białkowych regulatorów replikacji Escherichia coli w różnych warunkach wzrostu komórek”.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 września 2017 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgr Tomasza Wenty
 
na temat:
Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 września 2017 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pani mgr Sylwii Zielińskiej
 
na temat:

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 1 ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znalazł się mgr Grzegorz Marek Cech projekt pt.: "Poza granicami ryboregulacji: rola białka Hfg w regulacji replikacji DNA replikonów lambdoidalnych", finansowanie w wysokości 

Umożliwienie powrotu polskim naukowcom do kraju, promocja polskiej nauki w świecie, a także zachęcenie do studiowania obcokrajowców w Polsce – to główne powody, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje NAW-ę, czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do życia. Projekt ustawy o NAW-ie został przyjęty na 45. posiedzeniu Senatu. Nowa agencja rozpocznie działalność od najbliższego roku akademickiego.

Dziekani Wydziałów Przyrodniczych protestują „przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek”.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 lipca 2017 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
Pani mgr Marii Moruno Algara
 
na temat:
 

Strony

Subskrybuj RSS - nauka