fbpx nauka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Prof. Marcin Łoś wraz z grupą naukowców z Uniwersytetu w Barcelonie opublikowali wyniki wspólnych prac w prestiżowym czasopiśmie Small. Publikacja dotyczy konstrukcji nanocząstek białkowych z białek pochodzących z ludzkiego mikrobiomu. Takie nanocząstki można użyć np. do precyzyjnego dostarczania leków do wybranych komórek. Ich właściwości mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od tego, jakie białka zostaną użyte do ich konstrukcji.

TCI sp. z o. o. to spółka spin off UG wykorzystująca doświadczenie zdobyte podczas pracy naukowej w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obrębie sektora biotechnologicznego i biofarmaceutycznego. Założona została w celu komercjalizacji opracowanych na uniwersytecie  innowacyjnych pomysłów i  technologii w zakresie nowych produktów medycznych i leków oraz ich rejestracji.

ZDOLNI PASJONACI NAUKI POSZUKIWANI!

Ruszył nabór do kolejnej edycji projektu InnovaBio Pomorze.

Bio Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT Gdynia) zaprasza do udziału w VII edycji projektu InnovaBio Pomorze (IBP)*, podczas którego studenci nauk przyrodniczych realizować będą innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe na rzecz firm.

W załączonych plikach znajdują się: Komunikat dotyczący wyniku wyborów kandydatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz Ogłoszenie dotyczące dodatkowych wyborów.

Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 4/2020 z dn. 13 maja 2020 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, wśród wyróżnionych w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. znalazła się:
 
dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba
 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii UG zostały przyznane środki finansowe w wysokości 3 200 000 na realizację grantu inwestycyjnego p.t.:  Aparatura do analizy fenotypowej mikroorganizmów oraz charakterystyki białek prokariotycznych (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7056/IA/SP/2020  z dnia 27 maja 2020 r.).

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

na temat:

W majowym numerze Ziemi Puckiej.info, gazety lokalnej Nordy, czyli północnych Kaszub, ukazał się obszerny wywiad z dr Jarosławem Nowakowskim o badaniach prowadzonych na tym terenie przez Stację Badania Wędrówek Ptaków naszego Wydziału. Jak działa terenowa stacja obrączkowania ptaków w dobie pandemii?, jak wygląda przelot ptaków w tym roku?, jakie rzadkie gatunki nawiedziły region w ostatnim czasie?.

PL: Exposure of a small Arctic seabird, the little auk (Alle alle) breeding in Svalbard, to selected elements throughout the course of a year

 

Aneta Dorota Pacyna-Kuchta, Dariusz Jakubas, Marcin Frankowski, Żaneta Polkowska, Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Science of The Total Environment, Dostępny online 3 Maj 2020, 139103.

 

Wyniki badań na Antarktycznych ptakach morskich [rezultat współpracy badaczy z naszego wydziału (doktorantka i dwóch pracowników Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców) oraz badacza z Uniwersytetu Zachodniej Australii], finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, zostały właśnie opublikowane w czasopiśmie „Science of the Total Environment”.