fbpx nauka | Wydział Biologii

nauka | Wydział Biologii

Nauka

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53, w Sali Senatu w Bibliotece Głównej UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

na temat:

 

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Sali Rady Dziekana (C/200), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Wioletty Nowickiej

na temat:

 

Na inauguracji roku akademickiego 2019/2020 dyplom doktora otrzymał dr Maciej Dylewski. Prace doktorską pt. "Rola małego RNA-GraL, w regulacji ekspresji genów Escherichia coli" pisał pod okiem dr hab. Katarzyny Potrykus, prof. UG.

Tego roku mamy do czynienia z największymi w historii pożarami lasów Amazonii. Płomienie strawiły rozległe obszary puszczy tropikalnej, która jest uważana za "płuca Ziemi" i jedną z najważniejszych przeszkód przed globalnymi zmianami  klimatu. 

W dniu 13 września 2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17 września 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Urszuli Zarzeckiej

 

na temat:

 

Na stronie MNiSW pojawił się komunikat z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

 

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 1 lipca 2019 roku o godz. 11:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Elwiry Smolińskiej

 

na temat:

 

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra Michała Polakowskiego

na temat:

 

POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ​ z dnia 25 lutego 2019 r. nr 115.3.2019​ TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA nauk biologicznych​ otrzymała Pani dr hab. Magdalena Angelina GABIG - CIMIŃSKA. 17 maja br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

 

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Strony

Subskrybuj RSS - nauka