fbpx nauka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Plants — Open Access Journal (ISSN 2223-7747; CODEN: PLANCD) zapoczątkował nową specjalna kolekcję zatytułowaną: “Plant, Algae and Lichen Response to Abiotic Stress: from Molecules to Ecosystems”. Jednym z redaktorów pomocniczych kolekcji jest dr hab. Anna Aksmann, prof. UG z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin, u której można uzyskać dalsze informacje. Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronach:

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka autorstwa prof. UG dr hab. inż. Iwony Głażewskiej „Hodowla koni arabskich w  Polsce. Klacze stadne i ich przychówek 1992-2006”.

Książka, wydana z okazji stulecia powstania działu arabskiego w państwowej stadninie w Janowie Podlaskim, jest dedykowana pamięci dr. Edwarda Skorkowskiego (1899-1985), twórcy „Polskiej księgi stadnej Koni arabskich czystej krwi”.

W lutym 2020 rozpoczyna się program mobilności naukowców realizowany w ramach projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse), w którym Uniwersytet Gdański jest partnerem

 

Więcej informacji w załączonym pliku PDF

Informujemy, że na stronie Polskiej Akademii Nauk ogłoszone zostały wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r.  Troje pracowników naszego Wydziału zostało wybranych do Komitetu Biologii Organizmalnej: 

 

prof. dr hab. Martin Kukwa (Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody)

dr hab. Joanna Izdebska, prof UG (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii)

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN MINIATURA 3 znalazła się dr Lidia Boss. Gratulujemy!

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został powiększony o 1373 pozycje i obejmuje obecnie 30404 czasopisma naukowe. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

W regionie Pomorza mewy srebrzyste (Larus argentatus) gnieżdżą się obecnie prawie wyłącznie w środowisku miejskim i poza aglomeracjami miejskimi spotyka się lęgi tylko pojedynczych par. Na terenie kampusu UG pierwsza para zagnieździła się na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji w 2018 roku. W lipcu 2019 roku jedno z młodych zostało zaobrączkowane przez mgr Katarzynę 

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2020 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Mateusza Pikory

 

na temat:

 

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 24 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Mirosławy Panasiuk

 

na temat: