fbpx nauka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

18 stycznia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wraz z przypisaną punktacją).

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

dr Agnieszka Kowalkowska

z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin Wydziału Biologii UG

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

"Analiza kwiatowych struktur wydzielniczych u wybranych przedstawicieli Bulbophyllum Lindl. i Epipactis Zinn. (Orchidaceae)"

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

dr Krzysztof Tomasz Banaś 

z Katedry Ekologii Roślin Wydziału Biologii UG

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Główne regulatory struktury roślinności podwodnej w jeziorach północno-zachodniej Polski"

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Aż czterech studentów i jedna doktorantkaWydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało jednorazowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2018/2019

W Krakowie w siedzibie Narodowego Centrum Nauki 17 grudnia br. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył nominacje nowym członkom Rady NCN powołanym 14 grudnia br.

Katarzyna Potrykus i Michael Cashel “Growth at best and worst of times” Nat Microbiol. 2018 Aug; 3(8):862-863. doi: 10.1038/s41564-018-0207-6.

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  uprzejmie zawiadamiają, że dnia 11 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr Radosława Kozika

 

na temat:

 

11 grudnia br. w Rzeczypospolitej opublikowany został artykuł, w którym przybliżone zostały założenia kierowanego przez dr hab. Aksmann projektu pt.: „Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska" (NCN 2016/23/B/NZ9/00963).

Prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2023 został wybrany Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG.
 
Gratulujemy!!!