UWAGA! Listy przedmiotów do wyboru | Wydział Biologii

UWAGA! Listy przedmiotów do wyboru

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Załączam listy przedmiotów do wyboru (dla I stopnia) oraz przedmiotów kierunkowych, specjalnościowych i na innym kierunku (dla II stopnia). Studentom Genetyki i Biologii Eksperymentalnej przypominam o wyborze bloku tematycznego.

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Elżbieta Kaczorowska