Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin w wymiarze pełnego etatu | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin w wymiarze pełnego etatu

KONKURS
 
Na podstawie §91 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na  stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin w wymiarze pełnego etatu.
 
Więcej informacji w pliku PDF.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 14 stycznia 2019 roku.
Termin rozstrzygnięcia: w terminie trzech miesięcy liczonym od daty ogłoszenia konkursu.
ZałącznikWielkość
PDF icon adiunkt_kfibr_2018.11.301.pdf859.98 KB