Biologia medyczna I stopień, III rok. Zapisy na przedmioty do wyboru i do katedr. | Wydział Biologii

Biologia medyczna I stopień, III rok. Zapisy na przedmioty do wyboru i do katedr.

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

W semestrze letnim 2018/2019 zostaną uruchomione dla kierunku biologia medyczna następujące przedmioty:

 1. Biologiczne podstawy zachowania człowieka
 2. Metody obrazowania struktury i funkcji mózgu 
 3. Neurobiologia uzależnień
 4. Receptory i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej,
 5. Wybrane aspekty biologii stresy
 6. Elementy genetyki bakterii
 7. Podstawy żywienia człowieka
 8. Podstawy higieny w jednostkach opieki zdrowotnej
 9. Pracownia z makro- i mikrofotografii cyfrowej 

 

Nie zostaną uruchomione:

 1. Farmaceutyki w środowisku wodnym - pochodzenie, przemiany, zagrożenia
 2. Geny i populacje
 3. Podstawy aerobiologii 

 

Druga tura zapisów do katedr, zostanie ogłoszona po otrzymaniu wyników zapisów w I turze (nie wszystkie katedry przesłały dane do dziekanatu).