Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta (dr hab.) badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki Wydziału Biologii | Wydział Biologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta (dr hab.) badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki Wydziału Biologii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta (dr hab.) badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki Wydziału Biologii