fbpx Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Molekularnej | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Molekularnej | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Molekularnej

KONKURS

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Molekularnej w wymiarze pełnego etatu.

Więcej informacji w pliku PDF.
 
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20 stycznia 2020 roku.

Termin rozstrzygnięcia: w ciągu jednego miesiąca od zakończenia składania ofert