fbpx Publiczna obrona Pani mgr Alicji Robionek-Selosse | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Alicji Robionek-Selosse

Publiczna obrona Pani mgr Alicji Robionek-Selosse

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 3 grudnia 2021 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Alicji Robionek-Selosse

na temat:

„Strategie życiowe borealnych roślin wodnych Potamogeton alpinus Balb. i Ranunculus reptans L. przy południowej granicy geograficznego zasięgu”,

(„Life strategies of boreal aquatic plants Potamogeton alpinus Balb. and Ranunculus reptans L. near the southern boundary of their geographical range”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Józef Szmeja, Katedra Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pan dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS, Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                                  /-/

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 listopada 2021 roku, 13:08