Opracowanie flory storczykowatych Kolumbii | Wydział Biologii

Opracowanie flory storczykowatych Kolumbii

Storczykowate Kolumbii

Zespół z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody przygotowali opracowanie flory storczykowatych Kolumbii

 

Kolumbia to kraj niemal czterokrotnie większy od Polski, zamieszkały przez ok. 49 mln ludzi. Położenie na styku Ameryki Środkowej, Amazonii i rozległej niziny Orinoko, oraz 3 potężne łańcuchy Andów przecinające kraj południkowo sprawiają, że Kolumbia jest tyglem w którym mieszają się elementy florystyczne i faunistyczne z różnych obszarów. Powstają tu unikalne warunki sprzyjające specjacji. Nic więc dziwnego, że pod względem bogactwa gatunkowego Kolumbia zajmuje drugie, po Brazylii, miejsce na Ziemi. Dla przykładu,  gatunków ptaków znanych w Kolumbii jest więcej niż w Europie i Ameryce Północnej łącznie!  Liczba gatunków roślin naczyniowych rosnących w tym kraju jest dziesięciokrotnie wyższa niż występujących w Polsce! Ile gatunków owadów, czy innych bezkręgowców żyje w Kolumbii - nie wiadomo. Ten kraj to prawdziwe El Dorado dla biologów różnych specjalności.

Miło nam poinformować, że do grona badaczy bogactwa biologicznego Kolumbii dołączył zespół z Wydziału Biologii UG, pan prof. Dariusz L. Szlachetko oraz pani dr Marta Kolanowska, którzy podjęli się ogromnego zadania opracowania flory storczykowatych tego kraju. Zadania tym trudniejszego, że storczykowatych rośnie tu niemal dwa razy tyle gatunków, ile roślin naczyniowych liczy nasza flora!  

Nakładem wydawnictwa Koeltz Botanical Books ukazał się właśnie 1 tom z ponad 20-tomowej serii opisującej po raz pierwszy fascynujący świat storczykowatych Kolumbii. Książka liczy 546 stron, w tym 122 kolorowe fotografie, 581 rycin, 53 mapy, zawiera ogólne informacje o kraju, historii badań botanicznych, zagrożeniach przyrody i metodach ich ochrony. Część taksonomiczna obejmuje klucze do oznaczania i opisy gatunków z grup Cypripediaceae, Orchidoideae i Goodyerae.

ZałącznikWielkość
PDF icon kolumbia1.pdf587.83 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 października 2017 roku, 14:55