Eoceńskie Tanytarsini - Nagroda GTN | Wydział Biologii

Eoceńskie Tanytarsini - Nagroda GTN

Tanytarsini

Rozprawa doktorska Marty Zakrzewskiej z Pracowni Zoologii Systematycznej Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii została uhonorowana doroczną nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Rozprawa zatytułowana: „Taksonomia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego” obejmuje 7 publikacji z opisami 3 rodzajów i 17  gatunków nowych dla nauki.

 

Nagrodę z zakresu dziedzin nauk biologicznych i medycznych dla młodych pracowników nauki Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał i ogłosił dnia 7 marca 2018 r.

 

http://gtn.cba.pl/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 12:11