Nowy rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęty! | Wydział Biologii

Nowy rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęty!

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty

Wystąpienia odbywały się pod znakiem wdrażanej w tym roku reformy szkolnictwa wyższego i nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka, wyjątkowo w zastępstwie pana dyrektora wystąpiła p. Aneta Majda- asystentka dyrygenta.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Biologii UG odbyła się 5 października 2018 r. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz, pomorscy parlamentarzyści, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UG, przedstawiciele instytucji naukowych i biznesu oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

Dziekan Wydziału prof. Włodzimierz Meissner w swoim wystąpieniu przypomniał sukcesy naukowców i studentów w minionym roku, podziękował społeczności akademickiej WB za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni i wydziału.  Szczególnie ciepłe słowa skierował do licznie zgromadzonych na inauguracji studentów pierwszego roku.

W imieniu Władz Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił Prorektor ds. ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką  prof. Krzysztof Bielawski.

Życzenia w imieniu studentów złożył nowo przyjętym studentom Mateusz Kaszubski, student studiów Biologia II stopnia.

Podczas uroczystości wręczone zostały liczne nagrody i odznaczenia.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczone zostały dwie osoby:

dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Jak co roku Pracownicy Wydziału Biologii UG uhonorowani zostali nagrodami JM Rektora UG:

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu prof. dr hab. Lecha Stempniewicza w składzie: prof. dr. hab. Lech Stempniewicz, dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG, dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek, dr Michał Goc, dr Dorota Kidawa, dr hab. Marcin Łoś, prof. UG, dr Joanna Łoś, dr Adrian Zwolicki.za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji pt. „Funkcjonowanie ekosystemów polarnych w okresie globalnych zmian klimatu i zasięgu prądów oceanicznych w Arktyce” - wniosek został udokumentowany 10 publikacjami

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr hab. Stefana Tukaja, prof. UG w składzie: dr hab. Stefan Tukaja, prof. UG, Kinga Polasik, dr Ewa Piotrowska, prof. dr. hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Michael Kasperkiewicz, Katja Bieber za wiodący udział w powstaniu trzech monotematycznych publikacji naukowych pod tytułem: „Analiza serologicznych markerów odpowiedzi immunologicznej i znaczenie roli witaminy D w terapii chorób o podłożu autoimmunizacyjnym” - wniosek został udokumentowany 3 publikacjami.

Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu dr Witolda Żakowskiego w składzie: dr Witold Żakowski mgr Łukasz Braszka, mgr Piotr Zawistowski, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG, dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewskia.za wiodący udział w przygotowaniu cyklu trzech prac naukowych opublikowanych w 2017 roku, tytuł osiągnięcia: „Charakterystyka wybranych struktur podkorowych mózgu i ich udział w procesach uczenia się i pamięci u ssaków” - wniosek został udokumentowany 2 publikacjami.

Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu dr hab. Małgorzaty Kozieradzkiej-Kiszkurno, prof. UG, w składzie: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG, prof. dr hab.  Jerzy Bohdanowicz, dr Agnieszka Kowalkowska, dr Joanna Rojek, dr Małgorzata Kapusta, prof. dr. hab. Dariusz L. Szlachetko, dr hab. Marta Kolanowska, dr Marcin Górniak, prof. dr. hab. Zbigniew Tukaj, dr Izabela Chincinska.za wiodący udział w przeprowadzeniu badań cytologicznych w cyklu ośmiu publikacji na temat: „Rozwój, struktura i funkcja (wybranych) organów roślin okrytozalążkowych” - wniosek został udokumentowany 8 publikacjami.

Nagrody II stopnia za osiągnięcia organizacyjne dla zespołów dr Agnieszki Ożarowskiej oraz dr Moniki Glinkowskiej w składzie: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, prof. dr hab. Tadeusz Namiotko, dr Grzegorz Cech, dr Anna Kloska, dr Joanna Rojek, dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, dr Wojciech Pokora, dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG, dr Renata Afranowicz-Cieślak, dr Sławomira Fryderyk, dr Krzysztof Banaś, dr hab. Anna Aksmann, dr Magdalena Lazarus, dr hab. Monika Badura, prof. UG, dr hab. Iwona Mruk, dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, dr Marcin Górniak, dr Beata Guzow-Krzemińska, dr Paweł Olszewski.

Ponadto nagrodzeni przez JM Rektora UG zostali pracownicy niebędących nauczycielami:

Nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali uhonorowani:

- dr Anna Kot z Dziekanatu,

- Joanna Pernaczyńska z Dziekanatu,

Nagrodą indywidualną III stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej uhonorowani zostali:

- mgr Małgorzata Brejt z Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej,

- Barbara Wojnowska z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej,

- mgr Joanna Gołębiewska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców,

- Agnieszka Kołodziejska z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii,

Nagrodą indywidualną IV stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej Rektor uhonorował:

- mgr Jadwiga Gronczewska z Katedry Ewolucji Molekularnej,

- Jolanta Romaniuk z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin,

- dr Agnieszka Sadowska ze Stacji Biologicznej.

 

Wykład inauguracyjny pt.: „Światło w życiu mieszkańców Ziemi: czy jego nadmiar może być niebezpieczny?" wygłosiła Pani prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta z Zakładu Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość uświetnił koncert  Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka.

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczętyRok akademicki 2018/2019 rozpoczęty
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 8:11