Dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG laureatką nagrody „Nauczyciel Roku” | Wydział Biologii

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG laureatką nagrody „Nauczyciel Roku”

Joanna Mytnik

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG została w roku 2019 laureatką nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności. 

 

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i nauczycieli akademickich. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Wyróżnieni nagrodą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów. Wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie 20 marca każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureatką nagrody w roku 2019 została nasza wybitna i zasłużona dydaktyk dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG.

 

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. – jest związana z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów tj. od roku 1994. Od roku 2004 jest zatrudniona w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biolog, od 20 lat naukowo zajmuje się tropikalnymi gatunkami storczyków. Jej drugą życiową pasją jest uczenie, które rozumie jako organizację przestrzeni edukacyjnej realizującej potrzeby każdego ze studentów. Projektując środowisko uczenia się bazuje na filozofii organizacji turkusowych, co studentom się rozwijać i daje im przestrzeń dla kreatywności. Swoje kursy akademickie na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi w formie zgrywalizowanej od 2013 roku, które oparte są na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów i oferujące każdemu z nich obranie własnej ścieżki samorozwoju w ramach poszczególnych kursów. W swojej pracy dydaktycznej, poza grywalizacją, stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie w pracy ze studentami. Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z grywalizacji, nowych technologii i wykorzystania gier w edukacji. W zakresie wdrażania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych współpracuje ze wieloma uczelniami w Polsce, a także centrami nauki i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jest współautorką i ekspertem w zakresie grywalizacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 roku) promujących dobre praktyki w zakresie podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej. Jest ekspertem i trenerem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych” (2015-2019) w zakresie wdrażania grywalizacji. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 rok). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca Laboratorium Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego (od 2015 roku). 

 

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 13:50