fbpx Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research zespołu dr hab. Iwony Mruk | Wydział Biologii

Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research zespołu dr hab. Iwony Mruk | Wydział Biologii

Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research zespołu dr hab. Iwony Mruk

Zespół dr hab. Iwony Mruk

W sierpniu ukazała się publikacja w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Research (IF=11,2) autorstwa pracowników naszego wydziału, pt.: Transcriptome analyses of cells carrying the Type II Csp231I restriction-modification system reveal cross-talk between two unrelated transcription factors: C protein and the Rac prophage repressor.

Wyniki badań wykonano w Katedrze Mikrobiologii przez zespół dr hab. Iwony Mruk przy zaangażowaniu dr Alessandro Negri i mgr Aleksandry Szczuka oraz przy owocnej współpracy od strony bioinformatycznej z dr Marcinem Jąkalskim (Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG) oraz dr Leszkiem Pryszczem (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).

Praca pokazuje na modelu operonu systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego z genem regulatorowym, że pewne bakteryjne moduły genetyczne napotykają na poważne ograniczenia w swobodnym rozprzestrzenianiu się DNA wśród organizmów prokariotycznych za pomocą transferu horyzontalnego genów. W badanym przykładzie wykazano, że podczas transferu DNA wnikający gen regulatorowy dokonuje zaburzenia istniejących w komórce biorcy sieci zależności genetycznych, co skutkuje drastycznym spadkiem żywotności komórki. Opisano mechanizm molekularny tego procesu.

Z pracą można się zapoznać tutaj:

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkz665/5542886

Serdecznie gratulujemy!!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 21:23