fbpx Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG!!! | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG!!!

Druga publikacja w Science pracowników Wydziału Biologii UG!!!

Science

Dr hab. Joanna Liss z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego jest współautorką pracy opublikowanej właśnie na łamach czasopisma Science. Praca, realizowana m.in. przez zespół Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i Laboratorium In Vitro, którym zarządza dr Liss, dotyczy wpływu zaburzeń genetycznych w komórkach jajowych na płodność kobiet w różnym wieku. To już druga publikacja pracowników Wydziału w tym prestiżowym czasopiśmie naukowym. 

 

Dr hab. Joanna Liss jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG. Publikacja w Science jest sygnowana datą 27 Sep 2019( Vol. 365, Issue 6460, pp. 1466-1469) . Publikacja “Chromosome errors in human eggs shape natural fertility over reproductive life span” to podsumowanie kilkuletniej międzynarodowej współpracy prowadzonej pod kierunkiem prof. Evy Hoffmann z Uniwersytetu w Kopenhadze nad zmianami genetycznymi w ludzkich komórkach jajowych. Praca po raz pierwszy analizuje zjawisko segregacji chromosomowej i jej wpływu na zaburzenia genetyczne w ludzkich komórkach jajowych na przestrzeni wieku kobiety, począwszy od 9 do 43 roku życia.

Jak wywnioskowali badacze, płodność reguluje swoisty „zegar molekularny”. Nieprawidłowości genetyczne w komórkach jajowych są częstsze w pierwszym okresie czasu reprodukcyjnego oraz w momencie, gdy funkcje rozrodcze stopniowo wygasają. Jednocześnie w obu tych momentach działają inne mechanizmy oddziałujące na zmiany w układzie DNA, inne są również rodzaje zaburzeń.

Płodność kobiet zmienia się wraz z wiekiem, a błędy w liczbie i strukturze dużych porcji materiału genetycznego czyli chromosomów powstające w trakcie procesu dojrzewania komórek wywierają znaczący wpływ na jej kształtowanie. W rezultacie podczas zapłodnienia dochodzi do nieprawidłowości, a zarodek może być obarczony poważną, zazwyczaj śmiertelną wadą. U kobiet młodszych częściej dochodzi do zaburzeń w dużych chromosomach, zaś u starszych – w mniejszych. W pierwszej grupie źródłem problemu jest na ogół brak rozdzielenia się „zdublowanych” chromosomów w komórce, tymczasem w drugiej – zmiany i utrata spójności w strukturze chromosomów.

Naukowcom udało się opisać procesy, które regulują u kobiet optymalny czas na zachodzenie w ciążę. Przypada on na okres między 25 a 35 rokiem życia. Zarówno w przypadku osób znacznie młodszych, jak i starszych ryzyko wad genetycznych w komórkach jajowych jest podwyższone. Poszerzenie badań w przyszłości być może przyczyni się do wypracowania skuteczniejszych ścieżek leczenia, w tym udoskonalenia obecnych terapii i wprowadzenia nowych rozwiązań np. farmakologicznych zwiększających szanse na poczęcie zdrowego dziecka.

Badania realizowane w Polsce, dzięki zaangażowaniu zespołu Kliniki INVICTA i życzliwej pomocy jej pacjentek, pozwoliły na zebranie większości analizowanego materiału. Pozwoliły one na uzyskanie informacji, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia skuteczniejszych metod leczenia zaburzeń płodności.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 10:00