fbpx Obcy atakują | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Obcy atakują

Obcy atakują

"Obcy atakują" - podsumowanie projektu

W dniu 18 października na Wydziale Biologii odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje", realizowanego przez Stację Biologiczną w ramach projektu "Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne". Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój.

W tegorocznej edycji projektu współpracowaliśmy z 6 szkołami z woj. pomorskiego (łącznie w projekcie udział wzięło 110 uczniów):

 - Zespołem Szkolno-Przedszkolnym ze Smołdzina,

 - I Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska,

 - II Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska,

 - Zespołem Szkół Agrotechnicznych ze Słupska,

 - II Liceum Ogólnokształcącym z Kwidzyna

 - XV Liceum Ogólnokształcącym z Gdańska.

Projekt składała się z części warsztatowej:

-  na których uczniowie poznali teorię dotyczącą inwazyjnych gatunków roślin

-  ćwiczyli w praktyce metody ich badania, a także

poznawali podstawy analizy i wizualizacji danych (program QGIS).

Od maja do października uczniowie prowadzili inwentaryzację inwazyjnych gatunków roślin występujących w okolicy ich zamieszkania i dane gromadzili w interaktywnej bazie danych na stronie https://obcyatakuja.ug.edu.pl/.

W trakcie spotkania 18.10.2019 wszystkie grupy uczestniczące w projekcie referowały wyniki swojej pracy i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Uczestników naszej mini-konferencji uroczyście powitali Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Włodzimierz Meissner oraz pani Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.  Obradom przysłuchiwali się oraz udział w dyskusji brali także pracownicy Wydziału: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dr Ryta Suska-Wróbel, dr Renata Afranowicz-Cieślak, Katarzyna Wszałek-Rożek oraz dr Ryszard Markowski. Do grona ekspertów zaproszono także dr Joannę Bloch-Orłowską, pracownika Nadleśnictwa Gdańsk.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację badań. Bez Was niczego nie udałoby się nam osiągnąć. Dzięki Wam tegoroczną edycję projektu uważamy za wielki sukces! Dziękujemy serdecznie także nauczycielom opiekującym się poszczególnymi grupami - widzieliśmy również Waszą pracę i zaangażowanie.

Zaowocowało ono m.in. filmem

ObcyObcyObcyObcyObcyObcy
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 października 2019 roku, 12:27