fbpx NAGRODY MIASTA GDAŃSKA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW im. Jana Uphagena | Wydział Biologii

NAGRODY MIASTA GDAŃSKA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW im. Jana Uphagena | Wydział Biologii

NAGRODY MIASTA GDAŃSKA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW im. Jana Uphagena

Nagroda im. Jana Uphagena

Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena: dr Karolina Pierzynowska laureatką w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. Reprezentant Wydziału Biologii UG  zwycięża drugi rok z rzędu!

W tym roku Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w obu kategoriach trafiła do badaczek z Uniwersytetu Gdańskiego. Mgr Aleksandra Mańkowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych została laureatką w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, a dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. Nagroda została przyznana pierwszej z badaczek „za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej”. Natomiast reprezentantka nauk przyrodniczych otrzymała tę nagrodę za „za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych”.

Nagroda im. Jana Uphagena przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest na wniosek 9-osobowej kapituły, w której gronie znajdują się prorektorzy gdańskich uczelni, członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciel miasta Gdańska. Uroczystość wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się 4 marca w Domu Uphagena. Wyróżnionym naukowcom nagrody wręczyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nagrodzone Aleksandra Mańkowska i Karolina Pierzynowska dołączyły do grona 31 dotychczasowych laureatów nagrody im. Jana Uphagena. Miasto Gdańsk wyróżniło młodych naukowców już po raz siedemnasty. Nagroda po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku i początkowo nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Co jest ewenementem w przypadku tej nagrody to po raz drugi pod rząd, czyli w roku 2018 i 2019,  trafiła ona w ręce naukowca wykonującego swoje prace badawcze na Wydziale Biologii. Z tego faktu jesteśmy szczególnie dumni!

Dr Karolina Pierzynowska jest absolwentką Studiów Doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2017 roku jest asystentem w Katedrze Biologii Molekularnej. W pracy doktorskiej skoncentrowała się na poszukiwaniu nowych terapii dla nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych. Główną tezą jej rozprawy jest badanie efektywności działania jednego z flawonoidów, genisteiny, jako potencjalnego leku na chorobę Huntingtona. Badania te rozszerzyła o chorobę Alzheimera. Szerokie zastosowanie genisteiny jako potencjalnego leku na nieuleczalne dotychczas choroby zainteresowało zarówno środowisko naukowe, jak i firmy farmaceutyczne.

Na realizacje badań otrzymała 3 granty Młodych Naukowców, finansowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2018 roku jest kierownikiem grantu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest współautorką 16 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz 4 zgłoszeń patentowych. Wyniki swoich badań przedstawiła na ponad 50 konferencjach naukowych. Była wykonawcą w 7 projektach badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odbyła także dwa staże w Katedrze Biochemii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w University of West Virginia w USA. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 16 nagród naukowych, m.in. Nagrodę Rektora UG, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę im. prof. Mozołowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Stypendium L’Oreal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”.

Organizuje wydarzenia naukowe i popularnonaukowe, była m.in. przewodniczącą komitetu organizacyjnego Konferencji BioMed Session w 2018 roku, promotorką nauki podczas Nocy Biologów i Targów Akademia. Promowała także środowisko naukowe UG w kampanii reklamowej uczelni „Jaka jest Twoja super-moc?” w 2018 roku.

Nagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana UphagenaNagroda im. Jana Uphagena
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2020 roku, 13:15