fbpx Komunikat dziekana dotyczący funkcjonowania Wydziału Biologii UG od 16 marca 2020 r. | Wydział Biologii

Komunikat dziekana dotyczący funkcjonowania Wydziału Biologii UG od 16 marca 2020 r. | Wydział Biologii

Komunikat dziekana dotyczący funkcjonowania Wydziału Biologii UG od 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19, zobowiązuję Państwa do:

 

 • wygaszania pracy naukowej w budynkach Wydziału Biologii i ograniczenia swojej obecności jedynie do spraw związanych z utrzymaniem koniecznych hodowli tkankowych i komórkowych, upraw roślin oraz dobrostanu zwierząt – dotyczy wszystkich pracowników i doktorantów; absolutnie nie ma możliwości w tej chwili prowadzenia eksperymentów i badań naukowych w laboratoriach WB;

   
 • zorganizowania dyżurów w poszczególnych jednostkach, zwłaszcza tam gdzie spodziewają się Państwo nadejścia przesyłek kurierskich;

   
 • załatwiania wszelkich spraw z dziekanatem za pośrednictwem poczty elektronicznej;

   
 • organizacji pracy zdalnej. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej. Administracja będzie prowadziła rejestr osób wchodzących do budynku;

   
 • organizacji zajęć dydaktycznych, takich jak seminaria, ćwiczenia audytoryjne, wykłady, czy też części teoretycznej ćwiczeń laboratoryjnych, wyłącznie w formie zdalnej. Wnioski w formie elektronicznej dotyczące dostępu do portalu Moodle prosimy przesyłać do Pani Joanny Pernaczyńskiej;

   
 • przekazania drogą mailową Prodziekanowi ds. Studenckich i Kształcenia informacji o uruchomionych zajęciach e-learningowych.

 

Powyższe wytyczne obowiązują aż do odwołania.

 

Dziekan będzie pełnił dyżur w czwartek 19.03 i poniedziałek 23.03 w godzinach 9:00-12:00. W pilnych sprawach proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 

Chciałbym Państwu podziękować za wyrozumiałość. 

 

Prof. Włodzimierz Meissner 

Dziekan Wydziału Biologii UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 marca 2020 roku, 7:49