fbpx nauka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

W ramach projektu „European University of the Seas – SEA-EU” została opracowana Baza Potencjału Badawczego „Research Potential Database” oraz Baza Współdzielonej Infrastruktury „Shared Infrastructure Database”. Bazy dostępne są pod adresem https://sea-eu.pl/

Projekt zapewnia wydziałom środki na zaproszenie zagranicznych naukowców do uczestnictwa w życiu naukowym i dydaktycznym uczelni. Dotyczy finansowania krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni.

W latach 2018-2022 pracownicy Wydziału Biologii realizowali projekt pn. „Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego” sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
Koszt kwalifikowany zadania w wysokości 50 000 zł pokryła całkowicie dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 
 

Minister Edukacji i Nauki, w Komunikacie z dnia 1 grudnia 2021, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), ogłosił aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji  międzynarodowych. 

 

Komunikat wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 10 grudnia 2021 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Moniki Marianny Lipińskiej

na temat:

Pani dr hab. Monika Badura prof. UG z Katedry Ekologii Roślin WB UG bierze udział w projekcie badawczym Uniwersytetu Warszawskiego (NCN 2020/37/B/HS3/00348) oraz Institut National du Patrimoine, mającym na celu zbadanie pozostałości rzymskiego miasta Mustis oraz jego wiejskiego zaplecza, położonych w Tunezji, około 120 km na południowy-zachód od starożytnej Kartaginy.

Zapraszamy studentów i studentki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2022-23. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2022 r.  

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 3 grudnia 2021 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Alicji Robionek-Selosse

na temat:

Afrykański Pomór Świń (ASF), wywoływany przez wirusa (ASFV) z rodziny Asfarviridae, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób świniowatych. W ostatnich latach wirus gwałtownie rozprzestrzenił się w populacji dzików, a następnie w hodowlach świń we wschodniej i środkowej Europie, powodując znaczące straty ekonomiczne. Na walkę z ASF – bioasekurację hodowli trzody chlewnej, badania weterynaryjne, utylizację padłych świń i dzików, a także redukcję populacji dzików - co roku wydaje się dziesiątki milionów złotych.

„Schematyczność to jeden z przejawów kryzysu recenzji. Schemat wygląda tak: przepisanie życiorysu naukowego kandydata, potem dorobek wzięty z autoreferatu, z akcentowaniem tego, co sam kandydat uważa za najważniejsze, i w końcu pozytywny wniosek. Czasami recenzenci tak dalece posługują się schematem, że zapomną w jakimś miejscu zmienić nazwisko recenzowanego naukowca i zostawiają to z poprzedniej recenzji, np. piszą o dorobku jednego człowieka, a na końcu jest wniosek o awansowanie innej osoby.