Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody | Wydział Biologii

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody na Uniwersytecie Gdańskim 
 

Studia II stopnia: 2-letnie magisterskie, stacjonarne

Kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody został powołany ze względu na:

 • zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, którzy będą przygotowani do wykonywania ekspertyz środowiskowych, poprzedzających wszelkiego rodzaju działania inwestycyjne,
 • potrzebę wzbogacenia oferty kształcenia na Wydziale o kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności zawodowych.

   

Program studiów

Studiaprofilu praktycznym, kształcące specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, przygotowanych do pełnienia roli samodzielnego eksperta środowiskowego.

Plan studiów (do podglądu) został opracowany i jest realizowany we współpracy z przedstawicielami pracodawców działającymi w instytucjach związanych z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony przyrody i środowiska (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych).

 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu:

 • florystyki, faunistyki i biocenologii;
 • metod i technik ochrony różnorodności biologicznej;
 • prawa ochrony przyrody;
 • zasad funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody;
 • finansowania projektów środowiskowych;
 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • podstaw zarządzania biologicznymi zasobami przyrody.

 

Ważną częścią programu studiów są praktyki zawodowe (łącznie 3 miesiące w trakcie studiów) służące pogłębianiu wiedzy teoretycznej oraz zajęcia terenowe.

Miejscami praktyk są m.in.:

 • Nadmorski Park Krajobrazowy,
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy,
 • Urząd Morski w Gdyni,
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej,
 • Ekspertyzy Środowiskowe Ekoaviation,
 • Analizy Środowiskowe "Lacerta".  

Prace magisterskie wykonywane na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody będą miały przede wszystkim charakter ekspertyz środowiskowych, a ich tematyka będzie powiązana z konkretnymi potrzebami zainteresowanych  pracodawców.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku  Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z posiadaniem stosownych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów.  

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii. Będzie znał metody i techniki ochrony różnorodności biologicznej. W programie studiów zostały ujęte podstawy kartografii przyrodniczej, kwestie związane z ochroną środowiska abiotycznego i prawnymi aspektami ochrony przyrody oraz zasady funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody. Dzięki temu Absolwent będzie potrafił przeprowadzać inwentaryzację zasobów przyrodniczych, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać oceny i ekspertyzy środowiskowe, przygotowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Istotną korzyścią z punktu widzenia Absolwenta jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w charakterze eksperta środowiskowego.

Zasady rekrutacji na kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody.

                                                                    

fotfotfotfotfotfotfotfotfot
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kot
Treść wprowadzona przez: Anna Kot
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 9:10