Biologia medyczna - stacjonarne I stopnia | Wydział Biologii

Biologia medyczna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Biologia medyczna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Biologii

Strona WWW Wydziału: http://www.biology.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Celem kształcenia na kierunku Biologia medyczna jest zdobycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Absolwent będzie potrafił stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumiał molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafił je zastosować oraz twórczo modyfikować. Będzie znał podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych, realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent specjalności Neurobiologia będzie mógł pracować w placówkach służby zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji.
 
Absolwent specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi  w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.
Będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz pracy w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
 
Absolwenci obu specjalności będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,3

biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Oferowane specjalności: neurobiologia, diagnostyka molekularno-biochemiczna. Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje w trakcie studiów. 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 120

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 lipca 2017 roku, 10:48