Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody - stacjonarne II stopnia | Wydział Biologii

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Waloryzacja
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Biologii

Strona WWW Wydziału: http://www.biology.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia o profilu praktycznym, prowadzone z udziałem instytucji spoza uczelni. Głównym celem kształcenia jest nabycie umiejętności zawodowych w ramach praktyk realizowanych we współpracy z pracodawcami. Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz znał metody ochrony różnorodności biologicznej. Będzie znał zagadnienia związane z ochroną środowiska abiotycznego, prawnymi aspektami ochrony przyrody, zasadami funkcjonowania europejskich sieci i programów ochrony przyrody oraz sposobami pozyskiwania funduszy na projekty środowiskowe. Absolwent będzie potrafił inwentaryzować zasoby przyrodnicze, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać ekspertyzy środowiskowe oraz opracowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody oraz edukacją ekologiczną, w działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej. Będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.
 
 
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, PRZYRODA, OCEANOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych.

W przypadku kandydatów z innych kierunków decyzję o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów kształcenia.

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
10:00-14:00 (pon.-pt.)
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2017 roku, 12:37