fbpx Magdalena Podolska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Podolska

Magdalena Podolska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 1996 roku

magister Biologii

Magdalena Podolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Występowanie i patogenność nicieni Anisakis simplex B u śledzia bałtyckiego i wybranych ssaków lądowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski, prof. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 1576.


Gdańsk, 18 listopada 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz