Marek Elas | Wydział Biologii

magister inżynier Leśnictwa

Marek Elas

Tytuł: 
Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym
Tytuł w języku obcym: 
Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River
Promotor: 
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Ekologia

Data otwarcia przewodu

20 listopada 2015