Karolina Pierzynowska | Wydział Biologii

magister Biologii

Karolina Pierzynowska

Tytuł: 
Mechanizm przyspieszonej degradacji huntingtyny zawierającej podwyższoną liczbę powtórzeń reszt glutaminy w komórkach ludzkich pod wpływem działania 4',5,7-trihydroksyizoflawonu
Tytuł w języku obcym: 
Mechanism of an accellerated degradation of  huntingtin containing an increased number of glutamine residue repeats in human cells treated with 4',5,7-trihydroxyisoflavone
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

18 marca 2016