Urszula Zarzecka | Wydział Biologii

magister Biologii

Urszula Zarzecka

Tytuł: 
Charakterystyka proteazy HtrA, istotnego czynnika wirulencji bakterii Helicobacter pylori
Tytuł w języku obcym: 
Characterization of the Helicobacter pylori HtrA protease, an essential virulence factor
Promotor: 
dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
Kopromotor: 
prof. dr Steffen Backert
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

20 maja 2016