Michał Redlisiak | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Michał Redlisiak

Tytuł: 
Zróżnicowanie parametrów migracji i zimowania w nadbałtyckich populacjach śpiewaka Turdus philomelos
Tytuł w języku obcym: 
Differentation in parameters of migration and wintering in Baltic populations of Song Thrush Turdus philomelos
Promotor: 
dr hab. Magdalena Remisiewicz
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Jarosław Nowakowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

17 czerwca 2016