Emilia Brzezicka | Wydział Biologii

magister Biologii

Emilia Brzezicka

Tytuł: 
Budowa i rozwój gametofitu żeńskiego u wybranych przedstawicieli rodzaju Sedum (Crassulaceae)
Tytuł w języku obcym: 
Structure and the female gametophyte development in some representatives of the genus Sedum (Crassulaceae)
Promotor: 
dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

08 lipca 2016