Magdalena Węsierska | Wydział Biologii

Magdalena Węsierska

Tytuł: 
Terapia skojarzona z zastosowaniem flawonoidów oraz enzymatycznej terapii zastępczej w modelu zwierzęcym mukopolisacharydozy typu I
Tytuł w języku obcym: 
Combination therapy of flavonoids with enzyme replacement in an animal model of mucopolysaccharidosis type I
Promotor: 
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Marcelina Malinowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 września 2016