Magdalena Węsierska | Wydział Biologii

Magdalena Węsierska

Tytuł: 
Terapia obniżenia wydajności syntezy substratu z zastosowaniem flawonoidów w mysim modelu  mukopolisacharydozy typu I
Tytuł w języku obcym: 
Substrate reduction therapy with flavonoids as a treatment for mucopolysaccharidosis type I in murine model
Promotor: 
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Marcelina Malinowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

23 września 2016