Agnieszka Wądołowska | Wydział Biologii

magister Biologii

Agnieszka Wądołowska

Tytuł: 
Ośrodkowe, obwodowe i behawioralne efekty indukowanego stanu zapalnego u szczurów
Tytuł w języku obcym: 
Central, peripheral and behavioral effects of lipopolysacharide administration in rats
Promotor: 
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Dorota Myślińska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

28 kwietnia 2017