Mateusz Puchalski | Wydział Biologii

magister Biologii

Mateusz Puchalski

Tytuł: 
Systematyka północnoamerykańskich ochotkowatych z rodzaju Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)
Tytuł w języku obcym: 
Systematics of North American non-biting midges of the genus Cladotanytarsus Kieffer (Diptera: Chironomidae)
Promotor: 
dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 czerwca 2017