Łukasz Mierzyński | Wydział Biologii

magister Chemii

Łukasz Mierzyński

Tytuł: 
Kleszczowce Polski (Parasitiformes, Ixodida) u ssaków (Mammalia) – występowanie i różne aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel
Tytuł w języku obcym: 
Ticks of Poland (Parasitiformes, Ixodida) in mammals (Mammalia) – occurrence and various aspects of the host-parasite relationship
Promotor: 
dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

30 czerwca 2017