Aleksandra Małachowska | Wydział Biologii

magister Biologii

Aleksandra Małachowska

Tytuł: 
Analiza zjawiska interferencji transkrypcji w układach promotorów genów konwergentnych w Escherichia coli
Tytuł w języku obcym: 
Analysis of transcriptional interference at convergent promoters’pairs in Escherichia coli
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Promotor pomocniczy: 
dr Paweł Olszewski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

20 kwietnia 2018