Małgorzata Bukrejewska | Wydział Biologii

magister Biologii

Małgorzata Bukrejewska

Tytuł: 
Rola białka HtrA w komórce bakterii Helicobacter pylori
Tytuł w języku obcym: 
The role of  the HtrA protein in the cell of Helicobacter pylori
Promotor: 
dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

28 września 2018