Małgorzata Sieradzka | Wydział Biologii

magister Biologii

Małgorzata Sieradzka

Tytuł: 
Identyfikacja substratów oraz partnerów białka HtrA u bakterii Helicobacter pylori
Tytuł w języku obcym: 
Identification of substrates and partners of the HtrA protein in the bacterium Helicobacter pylori
Promotor: 
dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

28 września 2018