Katarzyna Bocheńska | Wydział Biologii

magister Biologii

Katarzyna Bocheńska

Tytuł: 
Analiza udziału lizosomu w chorobach zapalnych skóry na przykładzie łuszczycy
Tytuł w języku obcym: 
Analysis of the role of lysosome in inflammatory skin diseases on the example of psoriasis
Promotor: 
dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Marta Moskot
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

28 września 2018