Tomasz Przepióra | Wydział Biologii

magister inżynier Biotechnologii

Tomasz Przepióra

Tytuł: 
Rola peryplazmatycznego systemu kontroli jakości białek w wirulencji bakterii Dickeya solani
Tytuł w języku obcym: 
The role of periplasmic protein quality control system in virulence of bacterium Dickeya solani
Promotor: 
dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Donata Figaj
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Mikrobiologia

Data otwarcia przewodu

06 lipca 2018