Monika Majewska | Wydział Biologii

magister Biologii

Monika Majewska

Tytuł: 
Funkcjonalna charakterystyka aparatu fotosyntetycznego zielenicy Chlamydomonas reinhardtii eksponowanej na diklofenak
Tytuł w języku obcym: 
Functional characteristics of photosynthetic apparatus of green alga Chlamydomonas reinhardtii exposed to diclofenac
Promotor: 
dr hab. Anna Aksmann
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

18 stycznia 2019