Artur Eichmann | Wydział Biologii

magister Biologii

Artur Eichmann

Tytuł: 
Biologia zapylania Goodyera repens (L.)R.Br. (Orchidaceae) w wybranych populacjach Polski północnej
Tytuł w języku obcym: 
Pollination biology of Goodyera repens (L.) R.Br. (Orchidaceae) in selected populations of northern Poland
Promotor: 
dr hab. Piotr Rutkowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

19 stycznia 2018