Hanna Sominka | Wydział Biologii

magister Biologii

Hanna Sominka

Tytuł: 
Specyficzność rozpoznawania i transportu substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznych (ERAD)
Tytuł w języku obcym: 
Specificity of recognition and transport of the endoplasmic-reticulum-associated protein degradation pathway (ERAD) substrates
Promotor: 
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

22 lutego 2019