Natalia Sowa-Rogozińska | Wydział Biologii

magister Biologii

Natalia Sowa-Rogozińska

Tytuł: 
Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego (ER) w transporcie retrogradowym białek z ER do cytozolu
Tytuł w języku obcym: 
Role of the endoplasmic reticulum (ER) membrane channels in the retrograde transport of proteins from the ER to the cytosol
Promotor: 
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

22 lutego 2019