Joanna Brokowska | Wydział Biologii

magister Biologii

Joanna Brokowska

Tytuł: 
Nowe aspekty patogenezy mukopolisacharydoz – molekularne mechanizmy zmian w przebiegu cyklu komórkowego oraz apoptozy
Tytuł w języku obcym: 
New aspects in the pathogenesis of mucopolysaccharidoses – molecular mechanisms of changes in the cell cycle and apoptosis
Promotor: 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2019