Ewa Gołaszewska | Wydział Biologii

magister Biologii

Ewa Gołaszewska

Tytuł: 
Regionalne zróżnicowanie reakcji ekosystemów wodno-bagiennych na zmiany klimatu w późnym glacjale i holocenie, w północnej Polsce (Pomorze Zachodnie i Nizina Podlaska)
Tytuł w języku obcym: 
Regional differentiation in wetland ecosystems response to climate change in the Late-glacial and Holocene in. N. Poland (Western Pomerania and Podlasie Lowland)
Promotor: 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa
Promotor pomocniczy: 
dr Joanna Święta-Musznicka
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2019