Tytus Kuczkowski | Wydział Biologii

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Tytus Kuczkowski

Tytuł: 
Zróżnicowanie helmintofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae) z rejonu południowego Bałtyku
Tytuł w języku obcym: 
Diversity of the helminth fauna of the gray seal Halichoerus grypus (Carnivora, Phocidae)
Promotor: 
dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2019