Aleksandra Piwka | Wydział Biologii

magister Biologii

Aleksandra Piwka

Tytuł: 
Funkcjonalne zależności pomiędzy jądrem konarowo-mostowym i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów
Tytuł w języku obcym: 
Functional relationships between the pedunculopontine nucleus and ventral tegmental area in the regulation of the hippocampal theta rhythm in rats
Promotor: 
dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska
Promotor pomocniczy: 
dr Grażyna Jerzemowska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

12 kwietnia 2019