Sebastian Dorawa | Wydział Biologii

magister Biologii

Sebastian Dorawa

Tytuł: 
Charakterystyka molekularna polimerazy DNA faga Tt72 bakterii Thermus thermophilus MAT72
Tytuł w języku obcym: 
Molecular characterization of DNA polymerase of Thermus thermophilus MAT72 phage Tt72
Promotor: 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biologia

Data otwarcia przewodu

22 marca 2019