Zaproszenie do nadsyłania manuskryptów - "Diversity" numer specjalny

Z przyjemnością ogłaszamy i zapraszamy do nadsyłania manuskryptów do specjalnego wydania czasopisma Diversity poświęconego mikroorganizmom zasiedlającym inne organizmy żywe, tu bezkręgowce, którego edytorami są dr Monika Mioduchowska i dr Edyta Konecka.

W poznaniu biologii organizmów eukariotycznych przydatna jest wiedza dotycząca zasiedlających je bakterie. Mikroorganizmy symbiotyczne mogą oddziaływać na ekologię, sposób rozmnażania oraz ewolucję bezkręgowców promując specjację, zmieniając zakres tolerancji ekologicznej i powodując zmiany w genach zwierząt. Szeroki zakres wiedzy obejmującej różnorodne zagadnienia dotyczące symbiontów bakteryjnych u bezkręgowców będzie prezentowany w wydaniu specjalnym czasopisma Diversity-Basel (ISSN 1424-2818; IF: 2,465; MEN: 70) pt. „Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts”, co będzie sprzyjało spotkaniu się i integracji osób zainteresowanych tematyką symbiontów, zarówno wśród autorów artykułów jak i czytelników, a także wymianie informacji i naukowej dyskusji. Gorąco zachęcamy do udziału. Termin nadsyłania publikacji to 31.10.2022 r. ⏳ Więcej o tematyce specjalnego wydania czasopisma Diversity i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć pod linkiem Diversity | Special Issue : Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts (mdpi.com) oraz na Facebooku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 31 Styczeń, 2022 - 12:38; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31 Styczeń, 2022 - 16:08; osoba wprowadzająca: Lidia Sworobowicz